Adana SÜDGE İletişim, Adana Südge Başvuru

Adana SÜDGE İletişim, Adana Südge Başvuru Bilgileri. Adana Südge Adres, Adana Südge Telefon, Adana Südge Başvuru Yeri, Adana Südge Ücret, Adana Südge gerekli evraklar. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi şartları.

Adana Sağlık Müdürlüğü SÜDGE Eğitimi Başvuru, İletişim Bilgileri

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilmekte olan Alkolden ehliyetine el konulmuş vatandaşların Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi SÜDGE Halk Sağlığı Müdürlüklerinin kapatılarak İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiş olması nedeniyle 25.11.2017 tarihinden itibaren:

Adana SÜDGE Eğitimleri

Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından verilmeye devam edecektir.

Adana Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı İletişim Numarası:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Adres : Köprülü Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 İl Sağlık Müdürlüğü 01230 Yüreğir/ADANA
Telefon : 0322 344 0303
0322 344 1894
0322 344 1895
0322 344 1772
Faks : 0322 344 1572

Adana Sağlık Müdürlüğü SÜDGE Eğitimi Başvuru Yeri. Adana’da Alkolden Ehliyetine el konulanlara SÜDGE eğitimi nerede verilir? Adana Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Başvuruları. Adana’da SÜDGE Eğitimi ne zaman verilir? Adana’da SÜDGE Eğitimi hangi tarihlerde verilir? Adana’da SÜDGE eğitimi Nerede verilir?

SÜDGE Eğitimi İçin Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığından Bilgi Alabilirsiniz.

Adana Halk Sağlığı Başkanlığı İletişim

Adres : Yenibaraj Mahallesi 68008. Sk. 01150 Seyhan/ADANA

Telefon : (0322) 455 70 00

Adana SÜDGE Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Adana’da sürücüdavranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren şubenin iletişim bilgileri.

Adres : Yenibaraj Mahallesi 68008. Sk. 01150 Seyhan/ADANA

Telefon : (0322) 455 70 00

Eğitim Programına Başvuru
Eğitim süreci kayıt işlemi yapıldıktan sonra 3 aşamadan oluşmaktadır: Kayıt işlemlerini
takiben 30 gün içinde ilk görüşme için randevu verilir.

 1. Aşama: Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan değerlendirme görüşmesi (İlk Görüşme)
  Görüşmeden başarılı olan sürücüler 2. aşamaya katılmaya hak kazanırlar.
 2. Aşama: 4 haftalık eğitim süreci (Eğitim)
  • Eğitim programı süresi en az 24 saattir. Program günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak
  şartı ile en az 4 haftada tamamlanır (4 hafta pazartesi günleri/salı günleri vb). Eğitimcilerin
  önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir.
  • Grup eğitimlerinin günü ve saati kurumumuz tarafından belirlenmekte ve yapılan ilk
  görüşmede sürücülere bildirilmektedir.
  • İlgili mevzuat gereği eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam
  edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir
  sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.
  • Eğitimin değerlendirilmesinde sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve
  davranışları, verilen çalışmaları yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı dikkate alınmaktadır.
  Eğitim programının eğitimciler tarafından değerlendirilmesinde; gözlem puanının %70’i ile
  yazılı sınav puanının %30’u alınarak toplanır. Sürücünün başarılı sayılabilmesi için, toplam
  puanı 70 ve üzeri olmalıdır.
  • Derslerde devamı takip için düzenlenecek imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır.
  Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının nüfus cüzdanı ve benzeri resmi
  makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  • Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen sürücünün durumu raporla belgelenir ve sürücü
  derse alınmaz. Eğitim kesintiye uğradığı için eğitim tekrarı sürecinin başlatılması gerekir.
  • Derslerde gizlilik ilkesine uyulur.
  • Resmi tatil günlerinde eğitim yapılmaz.
  Eğitimin tamamlanmasını müteakip eğitimciler tarafından başarılı görülen sürücülere, ilk üç
  ay içerisinde eğitim birimi tarafından izleme-değerlendirme görüşmesi yapmak için gün
  verilir. Bu eğitimde başarısız görülen sürücülerin eğitim tekrarı sürecini başlatması gerekir.
 3. Aşama: İzleme-değerlendirme görüşmesi (Son Görüşme):
  Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan izleme-değerlendirme bölümünde başarılı görülen
  sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir. İzleme-değerlendirme
  bölümü tamamlanmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz. Bu aşamada başarısız görülen
  sürücülerin eğitim tekrarı sürecini başlatması gerekir.
  Eğitim aşamalarının herhangi birinde gerekli görüldüğü takdirde sürücülerden tetkik ve/veya
  sağlık raporu istenebilir. İstenen tektik veya sağlık raporu sonucuna göre eğitim süreci devam
  ettirilir.
  Sürücünün eğitimi tamamlayabilmesi için tüm eğitim aşamalarından başarılı olması
  gerekmektedir. Bütün süreçlerden başarılı olarak eğitimi tamamlayan sürücülerin Sürücü
  Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi 20 iş günü içerisinde düzenlenir. Bu belge üç nüsha
  olarak düzenlenir, birinci nüsha hakkında belge düzenlenen sürücüye imza karşılığında
  verilir, ikinci nüsha İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüshası ise eğitim biriminde
  beş yıl süreyle saklanır. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kendisine gönderilen ve sürücüye
  verilen nüshaların birlikte kontrolü yapılarak yasal sürenin bitiminde sürücü belgesinin
  teslimi gerçekleştirilir.
  Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi’ni teslim alma işlemleri
  noterden vekâlet verilen şahıslarca da yürütülebilir.
(Visited 1.703 times, 2 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir